esetismertetések

Fiatal hölgy páciens, zavarta a frontfogai között lévő rések.

Megoldást az ún. diasztéma (rés)-zárás jelentette, ami tömőanyagból direkt rétegzési technikával (közvetlenül a fogra rétegezve) készült el.


Hölgy páciens, torlódott fogait nem akarta szabályoztatni, megoldásként a kerámia héjakat választottuk.


Hölgy páciens, zavarta frontfogainak elszíneződése, viszont koronákat nem szeretett volna.

Megoldásként a direkt héjat választottuk, ami a fogra tömőanyagból való közvetlen ráépítéssel történt.


Férfi páciens elszíneződött gyökérkezelt fogát kívánta "szebbé varázsoltatni".

A megoldás a fog belső fehérítése volt (ún. walking bleach technika), ami a fehérítő anyagnak a fog koronai részébe való behelyezését és ennek hetenkénti cseréjét jelentette.


Hölgy páciens, zománchiba miatt feketés-barnás elszíneződések a frontfogakon.

Megoldás a direkt héj (veneer).